background

Atvinna í boði

BÍLSTJÓRI frontloader-/sendibíls
Gámaþjónustan hf óskar eftir því að ráða bílstjóra til starfa hjá fyrirtækinu.

Um er að ræða akstur frontloader-söfnunarbíls annars vegar og sendibíls hins vegar.

Hæfniskröfur:

Meirapróf skilyrði
Reynsla af akstri
Góð íslenskukunnátta
Stundvísi
Þjónustulund og jákvætt viðmót.

Nánari upplýsingar og til að sækja um starfið er farið þá inn á Alfred.is sjá hér. 


Trailer bílstjóri

Gámaþjónustan óskar eftir að ráða meiraprófsbílstjóra á einn af dráttarbílum (trailer) fyrirtækisins um er að ræða keyrslu frá starfstöð fyrirtækisins sem er í Berghellu í Hafnarfirði og einnig keyrslu frá öðrum starfstöðvum t.d. Akureyri viðkomandi þarf að hafa vinnuvélaréttindi og reynslu við vinnu á þeim. Um framtíðarstarf er að ræða starfstöð fyrirtækisins er að Berghellu 1 í Hafnarfirði leitað er að heilsuhraustum einstakling með reynslu.

Nánari upplýsingar og til að sækja um starfið er farið þá inn á Alfred.is sjá hér. 

 

Meiraprófsbílstjóri og tækjamaður SVH
Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar Skagaströnd óskar eftir því að ráða bílstjóra með meirapróf til starfa hjá fyrirtækinu.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af akstri stórra bíla og eru vinnuvélaréttindi æskileg.

Starfssvæði fyrirtækisins nær yfir vestur og austur Húnavatnssýslu og reyndar víðar.

Fjölbreytt vinna í boði.

Leitað er að heilsuhraustum einstaklingum.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Nánari upplýsingar og til að sækja um starfið er farið þá inn á Alfred.is sjá hér. 

 

BIFVÉLAVIRKI starfsmaður vanur bíla- og vinnuvélaviðgerðum

Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar Skagaströnd óskar eftir að ráða bifreiðavirkja eða mann með sambærilega þekkingu í bíla og vinnuvélaviðgerðum.

HÆFNISKRÖFUR
Réttindi í bifvélavirkjun/vélvirkjun eða reynsla í vörubifreiðaviðgerðum Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Meirapróf kostur

Góð þjónustulund og vilji til að vera virkur hluti af góðri liðsheild


STUTT STARFSLÝSING

Bilanagreining og viðgerð á stórum bílum og vinnuvélum

Sorphreinsun VH er með ýmsa gerðir bíla og tækja Krókheisisbíla, afturhlaðninga og dælubíla ásamt ýmsum vinnuvélum.

Verkstæði okkar er staðsett við Oddagötu 18 Skagaströnd.

Nánari upplýsingar og til að sækja um starfið er farið þá inn á Alfred.is sjá hér. 

 

Gamathj logo